Flagskænding – The Trier Way

Den store danske kanon (med tryk på a, ikke på o) har fået Lars Von Trier til at se rødt… bogstaveligt talt: Lars von Triers videohilsen til Brian. Det har fået … et pernittengryn? … en nationalistisk tosse? … et medlem af Dansk Folkeparti? … til at melde Lars Von Trier til politiet for at skænde Dannebrog. Men som det fremgår af et tidligere indlæg her på bloggen, så er det (takskegudoglov) ikke ulovligt at omgås det danske flag som man nu måtte lyste.

Vid det er en ære, Dannebrog at bære…

Og står det til Dansk Folkeparti skal det nu være forbudt at brænde det danske flag af [dødt link: Politiken]. Peter Skaarup fremhæver, at det allerede er forbudt at brænde udenlandske flag af…
Hvilket fik mig til at lave en lille søgning på Retsinfo. Og af straffeloven fremgår det ganske rigtigt, at det er forbudt at “skænde fremmede magters flag:

§ 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.

Det amerikanske flagSå vidt så godt… Hvad der til gengæld også er gældende lov er bekendtgørelse nr 103 af 10/04/1915: “Bekendtgørelse om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag.”. Heraf fremgår det, at det for alle andre end “Fremmede Staters Gesandter, Konsuler og Vicekonsuler” forbydes “under aaben Himmel, samt i Gæstgiverier, Beværtninger og andre offentligt tilgængelige Lokaler at benytte Krifsførende [sic] Magters Flag, være sig til Udsmykning eller paa anden Maade.”… Så ned med de amerikanske, russiske, israelske, syriske, koreanske, britiske (fortsæt ad nauseam) flag med det vuns! (Og hvem ved – måske er en webside også et “offentligt tilgængeligt Lokale”, og måske er offentliggørelsen af det amerikanske flag hér en forbrydelse??? 😉 )

Se også artikel på modkraft.dk [dødt link].

Foto: Arash Behshadpoor

Ytringsfrihed.nu ?

Bryder Enhedslistens folketingsgruppe terrorlovgivningen ved på www.ytringsfrihed.nu at offentliggøre Foreningen Oprørs appel om støtte til organisationer, som EU anser for at være terroristiske (se fx Politiken)? Bryder jeg samme lovgivning ved at henvise til en side, hvorpå der måske foregår et lovbrud?

Eller er begge dele ‘blot’ udtryk for at benytte sig af den grundlovssikrede ytringsfrihed, hvor der i § 77 står: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.” ?

Årets julegave – hjælp Pakistan

I samarbejde med Dansk Røde Kors samler Politiken ind til de hjemløse ofre for jordskælvet i Pakistan, som kostede over 70.000 liv og gjorde over tre millioner mennesker hjemløse. For 140 kroner kan du sende årets julegave til Pakistan.

…fra kvitteringen:
Hvorfor?
Politikens indsamling er til fordel for ofrene efter jordskælvet i Pakistan 8. oktober. Omkring 73.000 mistede livet, tre millioner blev hjemløse.

De, der overlevede, var heldige. I hvert fald i første omgang. For netop nu truer endnu en katastrofe. Denne gang kommer truslen fra den vinter og kulde, som er begyndt at sænke sig over det bjergrige jordskælvsområde.

Politikens indsamling sker i et tæt samarbejde med Dansk Røde Kors, som har udpeget kogesættene som den hjælp, der lige nu er allermest behov for. Behovet er enormt: Uden gryder, kopper og skåle er det umuligt af lave de varme måltider og varme drikke, som kan gøre den store forskel for de mange tusinder mennesker, som slås mod vinter og kulde.

Der er samtidig tale om en vigtig del af en større indsats: Nogle organisationer sørger for telte og tæpper. FN sørger for fødevarer. Organisationer som Røde Kors, Røde Halvmåne og en lang række andre store og små organisationer sender en række andre former for hjælp.

Hvor længe?
Målet er at indsamle 10.000 kogesæt til 140 kroner stykket – inkl. forsendelse. Hvert kogesæt rækker til fem personer. Altså: 10.000 kogesæt til 50.000 mennesker. Det er ikke nogen ringe hjælp. Indsamlingen forsætter frem til 31. december – følg med på www.politiken.dk/pakistan.

Ingen slinger i valsen… Take 117

Ritt Bjerregaard førte (en i øvrigt flot) kampagne under sloganet ‘ingen slinger i valsen’. Et kampagneslogan som i løbet af mindre end tre uger er blevet gjort til skamme så mange gange, at det næsten ikke længere er morsomt – men nærmere krummende pinligt. Sidste slingretur står Winnie Berndtson for. Hun forlader Socialdemokratiet (DR, Politiken). I følge Politiken-artiklen (og Radioavisen her kl. 22) har hun tænkt sig at støtte de borgerlige – hvilket vil medføre, at hele borgmesterkabalen skal lægges om – at Enhedslistens borgmesterpost flytter tilbage til den borgerlige blok OG at Socialdemokraterne (nu med kun 19 medlemmer i gruppen mod 21 før) ikke længere er selvskrevne til hele tre borgmesterposter – men skal forhandle sig til den tredje – som lige så godt kan gå til Enhedslisten.

Jeg – som dog sidder forholdsvis tæt på begivenhederne – tager mig til hovedet… Hvad gør den almindelige vælger, ikke mindst en af de 60.000 som stemte på Ritt? Hvis man dog bare kunne bede om en om’er!

Lords of War

Nicolas Cage er ikke en af mine favoritter, til gengæld har Andrew Niccol stået bag i hvert fald én meget god film: The Truman Show. Han (Niccol) har skrevet og instrueret Lord of War. Det er ikke verdens allerbedste film, men den er nu ganske tankevækkende. Filmen er en våbenhandlers fortælling – baseret på ‘virkelige hændelser’. Jeg følte mig ikke særlig overbevist af dramatiseringen, men der kan næppe være nogen tvivl om, at problemet der blev forsøgt beskrevet er reelt. Den afsluttende pointe er i sig selv tankevækkende… Klik på “læs mere” for at se den – bare rolig. Den ødelægger ingen overraskelser… Det er blot en konstatering: Læs mere Lords of War

Louise Frevert eller Martin Henriksen?

“Om islam: »Det er velkendt, at islam ligger på lur i erkendelse af, at ingen islamisk gruppe eller stat, besidder den nødvendige militære magt, der skal til for at besejre os. Målet kender vi, metoden er stille og roligt ved at overtage og infiltrere vores demokratiske institutioner.«

Om at konvertere til islam: »Disse unge danskere, som svigter deres arv og dermed os alle sammen, er skyld i en moralsk forbrydelse så stor, at den er ubeskrivelig.«

Om efterretningstjenesten: »Senest har PETs chef været ude og kritisere debatten vedrørende indvandrere og efterkommere i Danmark. Det er efter min mening fuldstændig uacceptabeltt at chefen for PET fører sig frem i pressen på den måde. Han skal kende sin plads og blive på sin pind.«

Der er desværre ikke nogen grund til at undre sig – men som det fremgår af Keld Bach’s Press Cuttings, så er det ikke Louise Freverts udtalelser – og det er tydeligvis ikke på grund af hendes politiske holdninger at hun blev frataget et af sine ordførerskaber i Folketinget…

Farvel RUC?

…så kan de lære det: Gruppeprøver afskaffes “for at sikre alle studerende ret til at gå til individuel eksamen.”. Der er selvfølgelig mulighed for dispensation i særlige tilfælde: “Det er … vanskeligt at forestille sig studentereksamen i korsang, hvis ikke man må synge sammen til prøven.” (!).

Det er en af de mere absurde tiltag fra regeringens side – for at sikre retten til individuel eksamen må ingen længere gå til gruppeeksamen (altså bortset fra korsanger-eksamener…). Hvis dét forsøg på logik får en til at mindes en tidligere undervisningsministers berømte og berygtede udtalelse “hvad ingen kan lære skal ingen lære” er det ualmindeligt forståeligt.

Lige nu ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal mene og skrive om den sag. Det forekommer mig at være så groteskt absurd, at jeg har svært ved at tage det helt alvorligt… Men mon ikke aftenens nyheder vil bringe lidt lys over sagen?