Farvel RUC?

…så kan de lære det: Gruppeprøver afskaffes “for at sikre alle studerende ret til at gå til individuel eksamen.”. Der er selvfølgelig mulighed for dispensation i særlige tilfælde: “Det er … vanskeligt at forestille sig studentereksamen i korsang, hvis ikke man må synge sammen til prøven.” (!).

Det er en af de mere absurde tiltag fra regeringens side – for at sikre retten til individuel eksamen må ingen længere gå til gruppeeksamen (altså bortset fra korsanger-eksamener…). Hvis dét forsøg på logik får en til at mindes en tidligere undervisningsministers berømte og berygtede udtalelse “hvad ingen kan lære skal ingen lære” er det ualmindeligt forståeligt.

Lige nu ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal mene og skrive om den sag. Det forekommer mig at være så groteskt absurd, at jeg har svært ved at tage det helt alvorligt… Men mon ikke aftenens nyheder vil bringe lidt lys over sagen?