Logik for burhøns

“The ban [on bring liquids onto airplanes] was a necessary precaution. We have to be willing to make these kinds of sacrifices if we’re going to prevent scientifically impossible terrorist attacks.” (citat, The Onion)

– amerikanere kan altså også have humor 😉 (!). Se Massemord i 10000 meters højde for links til en mere seriøs dækning af samme emne.

Massemord i 10.000 meters højde

– ville det kunne have ladet sig gøre?

En artikel i The Register siger nej. Jeg er ikke kemiker nok til at kunne vurdere, om artiklens præmisser holder, men The Register plejer at have rimeligt godt styr på fakta – og konklusionen i artiklen er:

“While it’s true that a slapdash concoction will explode, it’s unlikely to do more than blow out a few windows. At best, an infidel or two might be killed by the blast, and one or two others by flying debris as the cabin suddenly depressurizes, but that’s about all you’re likely to manage under the most favorable conditions possible.”

Forfærdeligt og farligt, ja. Men ikke ligefrem “massemord i ubeskrivelig skala”… – og hvis vurderingen af eksplosionskraften er korrekt: Hvem har så udvist størst mangel på dømmekraft: Terroristerne, som troede, at de ville kunne sprænge fly efter fly i luften? Eller de myndigheder, som i terrorpanik lukkede en af verdens største lufthavne med milliardtab til følge?

Ytringsfrihed.nu ?

Bryder Enhedslistens folketingsgruppe terrorlovgivningen ved på www.ytringsfrihed.nu at offentliggøre Foreningen Oprørs appel om støtte til organisationer, som EU anser for at være terroristiske (se fx Politiken)? Bryder jeg samme lovgivning ved at henvise til en side, hvorpå der måske foregår et lovbrud?

Eller er begge dele ‘blot’ udtryk for at benytte sig af den grundlovssikrede ytringsfrihed, hvor der i § 77 står: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.” ?