Packing, preparing, wondering

In one months time, I’ll be leaving Denmark. Embarking on what I am sure will be an amazing adventure and tremendous challenge. I’m sorting through my earthly belongings, tossing everything in one of five categories;

  1. Stuff to bring with me (must be containable in 2 barrels and 2 suitcases (total not exceeding 126 kg). Relevant literature, clothes, items with affectionate value, some kitchen utensils fall into this category.
  2. Stuff to stow away until I return (Books, mostly. Many, many books.)
  3. Stuff to give to others (My Ivar bookshelves, for instance. An elderly television set.  Books I have no intention of ever reading (again), a printer).
  4. Stuff to get others to care for while I’m away (I think most kitchen utensils, a dining set from my grandmother and my hifi will end up in this category)
  5. Stuff to throw out (a bed that should’ve been replaced years ago, kilos and kilos of papers from a variety of committees, boards and the like, study-notes, etc)

This process – in the knowledge of needing to end up with less than 126 kilos to bring with me (and having to stow the rest away) – has made me realise how little of my many things I really need. I have thrown so much junk out these last few weeks. And I’m only halfway there…

At the same time, I’m trying to get ‘my affairs in order’. Moving out of Denmark, the number of subscribtions to cancelled, authorities that need notifying, innoculations taken, and papers signed are legio.

And still, all this is easy compared to trying to imagine what this challenge I’ve embraced will bring me. In the actual work I’ll be doing. In new experiences and challenges living and working ‘abroad’. And in missing family and friends back here in Denmark.

It’s T-30d5h37m. Yeah :).

Preparation

I’m spending this week at The International People’s College in Elsinore, Denmark. It’s a short preparation course for development workers who are to be sent out in the next four or five months. Most of the participants seems to have somewhere between some and a lot of experience with development work, but there is a couple of people (myself included), who’s preparing their very first move to a developing country.

With this course – and a much anticipated mail from the MS-Uganda Country Office yesterday – the time of departure all of sudden feels very much closer than it did just a few days ago. But in a good way. Even as I’m still quite unsure what it will all bring, I’m slowly moving from anxious anticipation to unabashed joy at the prospect of moving.

And right now, it’s T-41d4h0m 🙂

Vil de have en normal familie?

Rubrikannonce i Information i dag, 17. januar 2006:
Vil de have en normal familie og dermed blive rig. (sic!)
Kontakt xx xx xx xx.
Deres børn vil blive som engle. Det er ikke dem der er noget i vejen med. Testamenter klares for 650 kr. excl. moms. Ægteskabelige problemer kommer, mararidt (sic), dårlige nerver m.m., vil forsvinde som dug for solen. Djævleuddrivelse udføres ved alm. samtale. Der er iøvrigt ingen frihed i sex. Sex fører kun til vold, druk, hor, brutale ægteskaber og stofmisbrug. Finalt ender sex i slagsmål og krig. Der findes ingen helte. For helte slår ihjel. Og det er den største dødssynd man har efter slaveri. Alle priser excl. moms og stempelgebyr. Og jeg kan da garantere dem et godt liv fremover. Fuld diskretion, ingen journaler eller papirer og al ballade vil forsvinde op i den blå luft

WTF? De alternative behandlere (og advokater???) bliver da også mærkeligere og mærkeligere 😉

Vid det er en ære, Dannebrog at bære…

Og står det til Dansk Folkeparti skal det nu være forbudt at brænde det danske flag af [dødt link: Politiken]. Peter Skaarup fremhæver, at det allerede er forbudt at brænde udenlandske flag af…
Hvilket fik mig til at lave en lille søgning på Retsinfo. Og af straffeloven fremgår det ganske rigtigt, at det er forbudt at “skænde fremmede magters flag:

§ 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.

Det amerikanske flagSå vidt så godt… Hvad der til gengæld også er gældende lov er bekendtgørelse nr 103 af 10/04/1915: “Bekendtgørelse om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag.”. Heraf fremgår det, at det for alle andre end “Fremmede Staters Gesandter, Konsuler og Vicekonsuler” forbydes “under aaben Himmel, samt i Gæstgiverier, Beværtninger og andre offentligt tilgængelige Lokaler at benytte Krifsførende [sic] Magters Flag, være sig til Udsmykning eller paa anden Maade.”… Så ned med de amerikanske, russiske, israelske, syriske, koreanske, britiske (fortsæt ad nauseam) flag med det vuns! (Og hvem ved – måske er en webside også et “offentligt tilgængeligt Lokale”, og måske er offentliggørelsen af det amerikanske flag hér en forbrydelse??? 😉 )

Se også artikel på modkraft.dk [dødt link].

Foto: Arash Behshadpoor