Kan jeg ikke bare stemme på dem alle?

Det er nemt at vælge til, men svært at vælge fra. Men tiden sig nærmer, hvor stemmesedlen skal afleveres.

Hvor ender krydsene? Jeg har ikke endeligt besluttet mig – der er ‘valgflæsk‘ i morgen kl. 17.00. Stemmeseddelen skal først afleveres derefter – så kandidaterne har en sidste chance for at sælge sig selv!

Hvem skal det være?

– en ikke-akademiker. Når 14 ud af 15 er akademikere, så er det oplagt at se nærmere på den ene kandidat, som ikke er det. Jeg ved ikke, om Özlem Sara Cekic vil være en god plitiker. Men jeg ved, at hun er meget aktiv – både i og for SF, har organiseret og stået i front for gode sager og kampagner.

– en mand. Kvinder – især på venstrefløjen – har længe haft et slogan “kvinde – stem på en kvinde”. Denne gang er det så godt som umuligt ikke at gøre det. Kun en tredjedel af kandidaterne er mænd, og selvom den nuværende folketingsgruppe er mandsdomineret, så tyder alting på, at vi – i hvert fald i København – får en overmåde skæv kønsfordeling til den anden side denne gang. Især unge – eller blot yngre – mænd er en mangelvare. Morten Homann stopper i folketinget ved næste valg, i borgerrepræsentationen er Torben Kastrup pt. inde som suppleant for Lotte Thiim-Bertelsen (som er suppleant for Kamal Qureshi i folketinget). Så i sikker forvisning om, at kvinderne vil sætte sig tungt på dette års kandidatliste skal en af mine krydser sættes ud for en mand. Der er to tilbage på min ‘shortlist’: Balder Mørk Andersen og Rachid El Mousti.

– erfaring. Fornyelse er godt. For meget af det gode er noget skidt. Der er kun en erfaren kandidat tilbage på min liste – Anne Grethe Holmsgaard. Hun er så til gengæld også et fantastisk godt bud på en sådan – utrolig dygtig, vidende og engageret parlamentariker, som udover det nationale arbejde har været rigtig god til at bruge og forstærke forbindelsen mellem græsrødderne i hendes opstillingskreds og folketingsgruppen. Hun er om nogen en ‘grøn’ SF’er – hvilket nogen gange kan være lidt irriterende for en som mig, som nok prioriterer ‘det røde’ lidt højere… Men hun er god – og så er hun opstillet af min partiforening (SF-Østerbro).

Så måske er der, når alt kommer til alt, ikke længere så meget tvivl om hvor mine krydser skal sættes. Men som sagt: De bliver ikke sat før efter valgmødet i morgen (onsdag 29/11 kl. 17.00 i Kvarterhuset i Jemtelandsgade på Amager).

Æresdrab eller familiehenrettelse?

Ifølge Jyllands Posten gør Dansk Sprognævn sig nu overvejelser om brugen af begrebet æresdrab. (se også SFs debatsider – og Balders indlæg fra MetroXpress.

Det er lidt spøjst at se hvordan Dansk Sprognævns meget nuancerede svar på en forespørgsel fra Kvinder For Frihed i pressen – og her – udlægges som om DSN nu anbefaler en ny sprogbrug – især, når det de siger på deres hjemmeside er

I eller andre kan dog godt benytte ordet kønslemlæstelse i stedet for sådan som I foreslår. Ved at bruge dette udtryk viser man at man tager afstand fra dette indgreb, og man foku­serer på den viden vi i dag har om indgrebet, nemlig at det øde­lægger de kvindelige køns­organer (Klinisk Ordbog, Munksgaard, 2005). Hvis en af de alternative betegnelser således får en større udbredelse, vil den muligvis på lang sigt kunne fortrænge den nuværende.

og

Som i tilfældet med kvindelig omskæring kan man naturligvis vælge at bruge andre betegnelser, fx familiehenrettelse, familielikvidering e.l. Man skal blot være op­mærksom på at de kan misforstås idet de ikke pointerer at der er tale om en særlig art af familiedrab, eller om der er tale om drab udført af eller på en familie. […]
Som konklusion må man sige at æresdrab er den almindelige betegnelse som siger noget om motivet for drabet, set fra den families side hvis ære er blevet krænket. På den måde er det parallelt med ord som jalousidrab og medlidenhedsdrab, der også beskriver drabspersonens motiv.

Der er alt mulig grund til at overveje om de ord, vi bruger om såvel omskæring af piger/kvinder som om ‘drab på familiemedlemmer, hvor motivet er en oplevet krænkelse af familiens ære’. I det første tilfælde (omskæringen) ser jeg egentlig ikke nogen grund til at ændre sprogbrug. Der er for mig ingen positive associationer forbundet med omskæring. I det sidste tilfælde – æresdrabet – er jeg derimod i tvivl. På den ene side giver ordet fejlagtige associationer i retning af, at et æresdrab er et ‘æresfuldt drab’. På den anden side er giver betegnelsen mening ved at lægge sig tæt op af andre – motivbeskrivende – betegnelser. Og uanset, at en ‘krænket ære’ aldrig kan blive en gyldig undskyldning for mord, så kan vi vel ikke komme uden om, at motivet for drabet er, at morderne føler/oplever at deres (families) ære er blevet krænket – og at den korrekte betegnelse (jf. jalousidrab, rovmord, medlidenhedsdrab) derfor er ‘æresdrab’?

SF – nu med censur :(

IMG_0535SF‘s landsmøde i maj 2006 afprøvede SF en ny og anderledes form for online rapportering fra landsmødesalen. En weblog, som jeg, Balder Mørk Andersen og Morten Frederiksen stod for.

Som et af de sidste indlæg på den blog skrev jeg et indlæg, som refererede hvem der blev valgt til hovedbestyrelsen – med deres stemmetal. Fuldstændigt identisk med listen på sf.dk, som dog efter en uges tid landsmødet afholdelse blev redigeret, så stemmetal og alle de ikke-valgte ikke længere fremgik. Ved et tilfælde opdagede jeg, at der – formentlig samtidig med denne redigering – blev slettet et indlæg fra webloggen fra SF’s landsmøde (et indlæg skrevet af undertegnede).

Sletning af websider, indlæg i blogs med videre fordi man ikke synes om indholdet i dem kalder man i de fleste tilfælde for censur. I dette tilfælde ganske vist ikke i nærheden af grovheden i de eksempler man kan se på Amnesty’s nye kampagnesite irrepressible.info – men ikke desto mindre beskæmmende for SF’s forsøg på at profilere sig som ‘det åbne parti’.

De bortcensurerede oplysninger var taget fra et ark papir, som blev omdelt i et par hundrede eksemplarer i landsmødesalen. Det er altså oplysninger som allerede er offentliggjorte, som SF’s sekretariat og ledelse (?) prøver at undertrykke og hemmeligholde.

Er det virkelig i overensstemmelse med SF’s politik at censurere medlemmernes og offentlighedens adgang til oplysninger, som i øvrigt var frit tilgængelige for de udvalgte få der var til stede på landsmødet? Det er ikke kun forkasteligt og i modstrid med alt hvad jeg ville forvente mig af SF. Det er også decideret dumt.

Jesper Laugesen (blog-aktivist, SF’s landsmøde 2006, Medlem af bestyrelse og FU i SF-København, Formand for SF-Østerbro).

Det censurerede indlæg kan her læses i sin helhed (Det er farlige oplysninger, ikke?):

SF har valgt ny hovedbestyrelse

Med ny struktur, nye vedtægter og en kamp mod regeringen som hverken er helt eller halvt færdig kan de ny- og genvalgte se frem til en to-årig periode med hårdt og (forhåbentlig) spændende arbejde.

Villy Søvndal blev – uden modkandidater – valgt som formand allerede inden landsmødets afholdelse.

De øvrige valgte blev:

1. Jakob Nørhøj 137
2. Pernille Frahm 122
3. Ole Sohn 121
4. Steen Gade 116
5. Eigil Andersen 106
6. Trine Bendix 104
7. Karen Touborg 98
8. Meta Fuglsang 97
9. Anne Baastrup 94
10. Özlem Cekic 93
10. Jesper Petersen 93
10. Jane Sørensen 93
13. Trine Pertou Mach 88
14. Sidsel Homann 87
15. Pia Olsen 81
16. Charlotte Gerhauge 79
17. Kamal Qureshi 73
18. Rachid El Mousti 67
19. Kasper Bjerring 61
20. Torben Kastrup 59
21. Jan Ravn Chr. 57
22. Henrik Severin H. 55
23. Henrik J. Møller 54
23. Hans Winther 54
25. Signe Goldmann 52
26. Claus Christoffersen 51
26. Christine Sidenius 51
28. Michael Thomsen 50
——————————————————————————–
1. suppleant: Kirsten Sloth 47
2. suppleant: Serdal Benli 46
3. suppleant: Camilla Burgwald 45
4. suppleant: Torben Duelund 44
5. suppleant: Jens Dalsgård O. 42
6. suppleant: Marie Fugl 41
7. suppleant: Balder Mørk A. 40
8. suppleant: Ole Riisgård 39
9. suppleant: Benjamin Bilde 36
10. suppleant: Erik Bach 35
11. suppleant: Uzma Ahmed A. 32
12. suppleant: Trine Schaltz 31
13. suppleant: Bent Holdt J. 30
14. suppleant: Andreas Røpke 28
15. suppleant: Thomas Hansen 26
15. suppleant: Thomas Warburg 26
17. suppleant: Michael Bo K. 22
18. suppleant: Knud Erik H. 14
19. suppleant: Claus Knudsen 10

/Jesper Laugesen

Live blog fra SF's landsmøde 2006

SF-lidt skarpereI år – på SF’s landsmøde – har Balder Mørk Andersen og Morten Frederiksen og jeg arrangeret en live-blog.

Fra fredag den 5. til søndag den 7. maj vil vi sørge for, at SF’ere og andre interesserede kan følge slagets gang på SF’s landsmøde-blog – hvor programmet, gæsteskribenter, løbende foto-reportager m.m. også vil blive præsenteret.