Tillykke til Bo Asmus, til SF og til København

Bo Asmus vandt urafstemningen om at blive SF’s borgmesterkandidat til kommunalvalget næste år. Han slog den anden kandidat – Anne Baastrup – ganske snævert.

Jeg tror den interne valgkamp har styrket SF i København, og at vi nu i fællesskab kan skabe et slagkraftigt program og mønstre et stærkt og topmotiveret hold af kandidater til en BR-gruppe, som efter næste forhåbentlig er ca. dobbelt så stor som den nuværende syv-personer store gruppe.

Tillykke – fra en glad SF-Københavner 🙂

(se bl.a. Politiken: Kjeldgaard slog Baastrup i SF-kampvalg og Søvndal: Stærkt SF-hold i København).

Villy Søvndal stiller op i København

En trist nyhed for Sønderjyderne – men fantastisk spændende for os Kjøwenhavnere: Ved næste folketingsvalg stiller Villy Søvndal op i København (tv2, DR)!

Det kan kun være en fantastisk styrkelse af SF-Københavns muligheder for at trække endnu flere stemmer i land ved næste valg – mon ikke det skulle give os en chance for at øge antallet af Københavnske SF-folketingsmedlemmer til 5 eller 6 næste gang?

I alle tilfælde skal der lyde et stort velkommen til formanden herfra!

1. maj – på Østerbro og i Fælledparken

1. maj i Fælledparken1. maj blev en en (især udvortes) våd omgang – men det er jo ingen grund til ikke at tage kameraet ud af lommen og skyde et par billeder eller 40. Se mine billeder fra 1. maj i SF-Østerbro og i Fælledparken på Flickr.

(Og er du SF’er i København? Så husk at stemme til urafstemningen om borgmesterkandidater. Og husk: Krydset skal sættes ud for Bo Asmus Kjeldgaard 😉 )

Ingen statsstøtte til religiøse universiteter

Islamisk Trossamfund vil tilbyde islamiske(?) universitetskurser i Danmark – i samarbejde med Al Azhar-universitet i Cairo.

SF‘s forskningspolitiske ordfører Jonas Dahl er ude med en pressemeddelelse, hvor han slår fast, at et sådan initiativ står dem frit for, men at det skal ske uden at staten skal spytte penge i kassen:

“Vi mener ikke, at det er det offentliges opgave at bidrage til religiøse gruppers videregående uddannelse i Danmark.”

Jeg kunne ikke være mere enig. Og glæder mig til at se beslutningsforslaget fra SF, som afskaffer statstilskuddet til de kristne teologiske universitetsuddannelser i Danmark.

For vi gør da ikke forskel på religioner i SF, gør vi?

Anne Baastrup som borgmester i København?

Anne BaastrupI går meddelte Bo Asmus Kjeldgaard, at han genopstiller som SF’s spidskandidat til Københavns Borgerrepræsentation. I dag meddeler Anne Baastrup – se fx Politiken, Berlingske, Jyllandsposten, 24timer – at hun vil udfordre hans kandidatur.

Det skal nok blive spændende – hvis SF fastholder opbakningen fra de nuværende meningsmålinger står vi sågar til hele at besætte hele to borgmesterposter. Om den ene kan blive overborgmester-taburetten? Det kræver vist stadig, at vi ikke blot fastholder, men udbygger vælgertilslutningen.

Kamal – fra ilden til asken?

Kamal QureshiKamal er i ilden i øjeblikket. Hvad der er op og ned i den sag ved jeg ikke, men med afgivelsen af ordførerskaber / pausen fra ordførerskaber / fyringen fra alle poster – eller hvad det nu er, der er sket står det i hvert fald klart at ledelsen af SF’s folketingsgruppe tager sagen seriøst.

Sagen dækkes i de fleste medier i dag, fx:

sf.dk:
For ikke at blande politik og privatliv sammen, har SFs folketingsgruppe sammen med Kamal Qureshi besluttet, at Kamal Qureshi træder tilbage fra sine ordførerposter indtil sagerne er afsluttede.

politiken.dk:
SF har besluttet at Kamal Qureshi får frataget sine ordførerskaber.

ekstrabladet.dk:
Kamal Qureshi fyret fra alle poster.

jp.dk:
Ole Sohn: “Vi har fundet det rigtigt, at give ham den ro, der skal til for at få sagerne afviklet hurtigst muligt. Vi har derfor besluttet at give [Kamal Qureshi] en pause fra ordførerskaberne…”

Lokalt (hoved)brud

SF-Østerbro har i gennem længere tid diskuteret afhændelsen af partiforeningens lokaler (et butikslokale med tilhørende kontor m.v.) på Melchiors Plads v. Ndr. Frihavnsgade. Nu har bestyrelsen – primært på grund af den store medlemstilgang – besluttet at sætte salget i bero. Det er i modstrid med det mandat bestyrelsen fik ved seneste generalforsamling (april 2007):

Bestyrelsen stiller et snarligt forslag om mulighederne for salg af vores lokaler og som en konsekvens heraf en hensigtsmæssig placering af de midler som et salg vil indbringe. Inden et salg skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

– hvorfor bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i starten af januar.

Da jeg i foråret lod mig overtale til at tage endnu en periode i bestyrelsen var det netop for at være med til at sælge lokalet. Det er nu sat i bero. Samtidig har jeg længe været ‘organisationstræt’ og de sidste par år har jeg ikke siddet i SF-Østerbros bestyrelse af lyst, men af pligt.

Der er mange nye medlemmer til at tage over og et stort potentiale for ny og engageret aktivitet. Men også – efter min overbevisning – udsigt til at SF-Østerbros bestyrelse igen-igen vil komme til at bruge uhensigtsmæssigt mange ressourcer på administration af et partilokale, som ikke er det værd.

Så jeg udtræder af SF-Østerbros bestyrelse – ved den ekstraordinære generalforsamling – og ser frem til engang at genfinde et lokalt engagement baseret på lyst – i stedet for pligt. Forhåbentlig kan nye kræfter – ubesmittede af års bøvl og ‘det-har-vi-prøvet-syge’ – skabe rammerne for at byde de mange nye medlemmer ordentligt velkommen og skabe gejst og aktivitet så så meget af momentummet fra valgkampen som muligt udnyttes og fastholdes.

Jeg er – og vil fortsat være – medlem af SF-Københavns bestyrelse og forretningsudvalg, og er pt. med i opstarten af en ‘mini-bevægelse’, som skal arbejde for at sikre og udvikle SF’s tilstedeværelse i blogosfæren og i div. netværksmedier. Så nej: Jeg skal ikke ind under ‘de knaldrøde faner’ (*pfft!* – som om!) – SF slipper ikke for mig i denne omgang 😉

Blandede følelser…

SF med KÆMPE fremgang – mere end en fordobling af det sidste resultat. 23 mandater. Fabelagtigt. Og Enhedslisten ser ud til at blive inde i Folketinget.

Men Dansk Folkeparti står også til en (lille) fremgang… Hvad går der galt for folk?

Til gengæld ser det ud som om VOK kun får 89 mandater – det vil altså sige, at der kan skabes flertal mod regeringen. Om ikke andet er det bedre, end et regime, hvor VOK kunne skalte og valte uden at skele så meget som et øjeblik til venstre side i Folketingssalen.

På mit eget valgsted (jeg var valgstyrer på Remisen på Østerbro) fik SF et ekstremt godt valg. Med 23,3% af stemmerne var SF det klart største parti!

Men blandede følelser: SF fik et fantastisk valg, men Anders Fogh og regeringen er valgets vinder.