Lokalt (hoved)brud

SF-Østerbro har i gennem længere tid diskuteret afhændelsen af partiforeningens lokaler (et butikslokale med tilhørende kontor m.v.) på Melchiors Plads v. Ndr. Frihavnsgade. Nu har bestyrelsen – primært på grund af den store medlemstilgang – besluttet at sætte salget i bero. Det er i modstrid med det mandat bestyrelsen fik ved seneste generalforsamling (april 2007):

Bestyrelsen stiller et snarligt forslag om mulighederne for salg af vores lokaler og som en konsekvens heraf en hensigtsmæssig placering af de midler som et salg vil indbringe. Inden et salg skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

– hvorfor bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i starten af januar.

Da jeg i foråret lod mig overtale til at tage endnu en periode i bestyrelsen var det netop for at være med til at sælge lokalet. Det er nu sat i bero. Samtidig har jeg længe været ‘organisationstræt’ og de sidste par år har jeg ikke siddet i SF-Østerbros bestyrelse af lyst, men af pligt.

Der er mange nye medlemmer til at tage over og et stort potentiale for ny og engageret aktivitet. Men også – efter min overbevisning – udsigt til at SF-Østerbros bestyrelse igen-igen vil komme til at bruge uhensigtsmæssigt mange ressourcer på administration af et partilokale, som ikke er det værd.

Så jeg udtræder af SF-Østerbros bestyrelse – ved den ekstraordinære generalforsamling – og ser frem til engang at genfinde et lokalt engagement baseret på lyst – i stedet for pligt. Forhåbentlig kan nye kræfter – ubesmittede af års bøvl og ‘det-har-vi-prøvet-syge’ – skabe rammerne for at byde de mange nye medlemmer ordentligt velkommen og skabe gejst og aktivitet så så meget af momentummet fra valgkampen som muligt udnyttes og fastholdes.

Jeg er – og vil fortsat være – medlem af SF-Københavns bestyrelse og forretningsudvalg, og er pt. med i opstarten af en ‘mini-bevægelse’, som skal arbejde for at sikre og udvikle SF’s tilstedeværelse i blogosfæren og i div. netværksmedier. Så nej: Jeg skal ikke ind under ‘de knaldrøde faner’ (*pfft!* – som om!) – SF slipper ikke for mig i denne omgang 😉

4 tanker om “Lokalt (hoved)brud”

 1. Kære Jesper. Overskriften på dit indlæg er meget tvetydig. Og det kommer bag på mig, at opfatter som et brud, at du forlader SF-Østerbro’s bestyrelse. Det er vel snarere en forståelig og logisk konsekvens af, at et flertal i bestyrelsen ikke gik ind for at sælge vores lokaler – lige nu.
  Du lyder også godt nok forbitret og træt af SF-Ø når du om bestyrelsesarbejdet skriver “at det er præget års bøvl” og “det har prøvet før”-syge.
  Det synes jeg både er direkte forkert og også meget uretfærdigt, fordi det modsatte faktisk har gjort sig gældende det sidste 3/4 år. Men du har jo heller ikke være til ret mange møder i denne periode. Så det kan jo være en forklaring. Jeg ser ihvertfald meget optimistisk på såvel bestyrelsesarbejdet som på SF-Ø’s fremtid. Venlig hilsen Hanne Melnik

 2. – ‘prøvet-før-syge’ var nu også mere møntet på mig selv… Jeg har været træt af bestyrelsesarbejdet længe – og det er ikke blevet bedre af, at jeg har ladet mig overtale til at blive valgt til bestyrelsen på trods af, at jeg vidste, at jeg ikke havde energi, engagement og lyst til det.

  Jeg er sådan set også meget optimitistisk på SF-Østerbros vegne – der er masser af energi og engagement til stede. Bare ikke hos mig i øjeblikket – hvilket altså også er hovedårsagen til, at jeg udtræder af bestyrelsen.

 3. Det kan jeg sandelig godt forstå. Det har været en træls periode, navnlig for dig — efter forrige kommunalvalg og det negative resultat + mande- og kvinde-frafaldet i bestyrelsen. Det har gjort, at jeg har forsøgt at presse dig til at komme — uden held, men nok til nogen irritation for os begge.
  Men altså, du har så meget organisatorisk viden om SF, som jeg er ked af vi mister. Måske du kan være min mentor over mailen i disse tilfælde, hvor jeg kløjs i dét, som desværre aldrig har min stærke side.

  Mange hilsner fra Hanne

 4. Ork – jeg forsvinder ikke… Tværtom håber jeg som sagt på, at jeg ved at udtræde af bestyrelsen nu og holde en pause kan genfinde mit engagement. Og selvfølgelig er du (og andre) velkomne til at bruge mig til ditten-datten over mail eller telefon eller whatever 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.