Søg, og du skal dømmes

Ekstra Bladet har i dag en historie om “Politichefen, der ville kæle med 13-årig“. Ulækkert, ubehageligt og frastødende. Enhver misbrug af børn skal forfølges – og helst forhindres inden det sker. Der er al mulig grund til at sikre vores børn når de færdes på Internettet. Først og fremmest ved at sikre os, at de ved hvordan nettet fungerer – og at de tager forholdsregler derefter. Se fx Politikens “Guide: Beskyt dit barn på nettet”.

Men alt i mens gode kræfter underviser vores børn og hjælper dem til at begå sig i en verden hvor børnelokkeren kommer forbi på Arto i stedet for på legepladsen viser mit ellers så kære parti endnu engang dårlig dømmekraft – og ringe viden om sagsområdet og om Internettet. Karina Lorentzen, retsordfører for SF, udtaler:

SF støtter forbud mod at surfe efter børneporno
[…]Det er vigtigt, at vi retssikkerhedsmæssigt passer på dem, der havner på en børnepornoside ved et uheld. Men det giver siger selv, at hvis man gentagne gange har søgt på ”børneporno,” så må det være strafbart. (se sf.dk)

Jeg ku’ blive så træt. Nej, selvfølgelig skal vi ikke kriminalisere folk fordi de søger på “børneporno“. Der er masser af gode grunde til at foretage sådanne søgninger – research til et blog-indlæg som dette, for eksempel. Og derudover: Hvordan skulle det kontrolleres? Ønsker SF virkelig – sådan i al alvor, at al færden på Internettet skal overvåges? Og tror Karina Lorentzen, at Google er det sted pædofile finder deres billeder af overgreb mod børn?

Lad os nu tale fornuft i stedet for blot (igen) at hoppe med på en bølge af virkningsløs symbollovgivning

Tillykke til Bo Asmus, til SF og til København

Bo Asmus vandt urafstemningen om at blive SF’s borgmesterkandidat til kommunalvalget næste år. Han slog den anden kandidat – Anne Baastrup – ganske snævert.

Jeg tror den interne valgkamp har styrket SF i København, og at vi nu i fællesskab kan skabe et slagkraftigt program og mønstre et stærkt og topmotiveret hold af kandidater til en BR-gruppe, som efter næste forhåbentlig er ca. dobbelt så stor som den nuværende syv-personer store gruppe.

Tillykke – fra en glad SF-Københavner 🙂

(se bl.a. Politiken: Kjeldgaard slog Baastrup i SF-kampvalg og Søvndal: Stærkt SF-hold i København).

Piratkopiering på skoleskemaet

mp3God nyhed fra Europa-Parlamentet: European Parliament Condemns Plans To Disconnect File-Sharers. I den anledning udtaler Christel Schaldemose sig til Politiken. Måske er hun blevet fejlciteret, måske har hun ladet sig inspirere af amerikanske spejdere:

For eksempel kunne man forestille sig et fag på skoleskemaet, der hedder piratkopiering«, siger socialdemokraten Christel Schaldemose, som sidder i parlamentets udvalg for kultur og uddannelse. (Politiken)

Men ideen er da meget sjov – jeg forestiller mig noget i retning af:

Signalement af faget Piratkopiering

Der undervises i piratkopiering på alle klassetrin (1. – 10. klasse).

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

  • Værktøj og metoder
  • Kreativ sampling, piratkopiering og inspiration
  • Piratkopiering gennem tiden

I piratkopiering skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de tre områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget piratkopiering, og når piratkopiering indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan

  • piratkopiere, sample og mangfoldiggøre værker sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om kopieringens betydning for kreative processer, skabelse af nye værker og andre former for udbytte
  • tilegne sig kundskaber om piratkopiering både før og efter Internettets opfindelse, om piratkopieringens metoder (fra eksempelvis plagiering af malerier, piratkopierede forbrugsvarer og digitale piratkopier af fx bøger, film og musik)
  • opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem original og kopi, om brugerens rettigheder og om hvordan værker kan stilles til rådighed for videre kopiering gennem alternativer til den almindelige ophavsret
  • opleve og forstå, at piratkopiering, piratkopierne – og miljøerne hvor disse skabes – har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet samt samfundets intellektuelle og kulturelle udvikling.

(frit efter ‘Signalement af faget Dansk‘)

Måske er det ikke helt hvad Christel Schaldemose forestiller sig – men det kunne da være et ret sjovt fag!

Det sagde han bare ikke…

“Men så går Røde Kors ud og fortæller, at det er negrenes penge, og hvad ved jeg. Og det er dér, den går af”

Jørgen Poulsen (mf, Ny Alliance) er i dag – i Jydske Vestkysten – citeret for endnu et forsøg på at forklare hvorfor det er i orden, at han får 750.000 kr i fratrædelsesgodtgørelse.

Gad vide hvordan han selv synes det går?

Når taburetterne vakler…

…glædes oppositionen 😉

Pia Christmas Møller har forladt Det Konservative Folkeparti til fordel for et nyt folketingsliv som løsgænger. Tillykke med det!

Og for første gang siden 2001 har Anders fogh nu ikke et flertal bag sig. I bedste danske parlamentariske tradition kan han dog beholde sin plads på den store taburet så længe der ikke er et flertal imod ham. Men det er et stadigt mere interessant Folketing der er blevet sammensat. Regeringen kan lave flertal på kryds og tværs, der kan laves flertal uden om regeringen, og regeringens mandattal begynder lige så stille at dale…

DGS’ere i Folketinget

Kasper Bjering har begået en fin lille opsamling over hvor mange tidligere DGS‘ere, der sidder – eller har siddet – i Folketinget.

Blandt de nyvalgte var der intet mindre end tre tidligere DGS-ledere. Af de kendte/yngre af slagsen er Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), næstformand for DGS i 2002-03 og den siddende landsformand for SFU, Nanna Westerby (SF), der var formand for DGS i 2003-04.
[…]
Det er værd at bemærke at det er tidligere næstformænd der kommer i Folketinget, mens en analyse af de gamle formænd viser at disse snare tiltrækkes af erhvervs- og organisationslivet.

Læs hele artiklen DGS’ere i Folketingetbevaegelsen.wordpress.com.

Blandede følelser…

SF med KÆMPE fremgang – mere end en fordobling af det sidste resultat. 23 mandater. Fabelagtigt. Og Enhedslisten ser ud til at blive inde i Folketinget.

Men Dansk Folkeparti står også til en (lille) fremgang… Hvad går der galt for folk?

Til gengæld ser det ud som om VOK kun får 89 mandater – det vil altså sige, at der kan skabes flertal mod regeringen. Om ikke andet er det bedre, end et regime, hvor VOK kunne skalte og valte uden at skele så meget som et øjeblik til venstre side i Folketingssalen.

På mit eget valgsted (jeg var valgstyrer på Remisen på Østerbro) fik SF et ekstremt godt valg. Med 23,3% af stemmerne var SF det klart største parti!

Men blandede følelser: SF fik et fantastisk valg, men Anders Fogh og regeringen er valgets vinder.

Unge vælger Verden

Dagsværk - Bolivia I dag er Dagsværk-dag. Den dag på året, hvor 25-30.000 elever bruger en dag på at samle penge ind til (ud)dannelsesprojekter i udviklingslande. I år: Bolivia.

Unge vælger verden
– mens de voksne i valgkampen diskuterer personfnidder og regnemetoder arbejder 25.000 unge sammen på onsdag for en mere retfærdig verden

På onsdag den 7. november løber årets Operation Dagsværk af stablen. I år arbejder Danmarks gymnasieelever for at gøre 6000 guarani-indianere i Bolivia frie fra gælds-slaveri. Mens Danmarks unge hverken har haft nogen stemme eller har været et tema i valgkampen, forventes 25.000 af dem at deltage i årets Operation Dagsværk-dag. Til sammenligning har SFU – den største politiske ungdomsorganisation – cirka 2000 medlemmer. Operation Dagsværks bestyrelse foreslår, at politikerne begynder at inddrager det globale perspektiv, hvis de vil have de unge vælgere med.

Jeg ved ikke, hvor meget Dagsværk har samlet ind i år endnu. Men hvert eneste år kan jeg målløst beundrende konstatere, at ungdommen i dag – som ved det første Dagsværk for 22 år siden – har et globalt udsyn, en ansvarsfølelse og en samhørighed over landegrænser med børn, unge og voksne de aldrig har mødt. Dagsværk rykker! Unge vælger Verden. Det er da for fedt!