SF vender indvandrerdebatten om

Min seneste folder skal selvfølgelig også kunne ses her på siden. Den har titlen “SF vender indvandrerdebatten om – Mangfoldighed er en styrke“. Teksten på forsiden slår fast, at der skal være plads til forskellighed, at integration handler om at mødes i gensidig respekt – og at de fleste af storbyens problemer er sociale problemer: “Der skal være plads til forskellighed i København. Det skaber liv, glæde og udvikling, når mennesker – uanset køn, race, etnisk oprindelse, seksualitet og økonomi – får frihed til at udfolde sig.
Integration handler om at mødes med tolerance og i gensidig respekt. At leve og bo i de samme kvarterer er en vigtig
forudsætning for, at vi overhovedet mødes.
De store sociale problemer – og især koncentrationen af dem i enkelte kvarterer i København – skal derfor bekæmpes. Ingen fortjener at leve i fattigdom og afmagt – ingen har glæde af en by med store sociale problemer.

Bagsiden af flyeren indeholder mere konkrete mål:
Vi er alle individuelt og kulturelt forskellige og integration handler om at gøre den indsats der skal til for at der er plads til os alle. Stem på en kandidat der vil arbejde for at få enderne til at mødes.
>> Integrationsarbejdet har hårdt brug for en holdningsændring. I de seneste 10 år har højrefløjen haft succes med at gøre integration til et spørgsmål om at alle der afviger fra Morten Korch’s Danmark skal rettes ind gennem straf og forhånende skældsord. Der er brug for at vi alle gør en indsats for at bygge på ressourcerne, integration er ikke ensretning – det er ligeværd og gensidig respekt.
>> Der skal bygges 25.000 kvalitets lejelejligheder med en billig husleje. De hysteriske prisstigninger på ejer og andelslejligheder i København gør det efterhånden umuligt for ganske almindelige mennesker at bosætte sig i København. SF vil arbejde for et bæredygtigt boligmarked ved at udbyde kvalitets lejerlejligheder til en husleje som alle kan betale.
>> Vi vil investere i de trængte boligområder: I enkelte Københavnske boligområder er beboernes fodfæste på arbejdsmarkedet markant dårligere end i resten af byen. SF vil gøre op med ghettoiseringen af København – ikke med beboerne. Huslejen i de hårdest ramte områder skal sættes ned, så det bliver attraktivt at flytte ind – også for dem, der selv betaler huslejen. En bred boligsocial indsats – fra opsøgende arbejde på gadeniveau til blanding af ejerformerne skal sikre, at vi ikke ender med en by der er opdelt i ’dem’ og ’os’. I de belastede boligområder skal der gøres en særlig indsats for børn og unge; skolerne skal gøres til pædagogiske flagskibe, der skal investeres i ordentlige fritidstilbud og det opsøgende arbejde skal opprioriteres.
Verden er kompliceret, og integration handler om meget andet end disse tre punkter, men der er god grund til at fokusere indsatsen så der sker forandringer!
Du kan være med til at skabe forandringerne: Stem på Jesper Laugesen den 15. november 2005

(du kan hente en pdf-version af flyeren ved at klikke på billedet)

SF vil have plads til mennesker

På Østerbro er der alt for meget trafik. Det kan de fleste vist hurtigt blive enige om. Et af de steder det er tydeligst er på Trianglen. Denne Østerbros centrale plads er i dag et støj- og trafikhelvede, som fortrænger fodgængerne til at krybe langs husmurene – alt i mens man løber spidsrod mellem drejende biler, cykellig og barnevogne. Det er på tide, at Trianglen omlægges – ikke til fordel for endnu 2.500 biler i døgnet – men til fordel for de mange Østerbroere, som mangler steder at være, opholde sig og mødes. Østerbro Lokalråd har fremlagt flere modeller for hvordan det kan lade sig gøre – fx kan det ene ‘ben’ af Trianglen afspærres. Der skal skabes den nødvendige plads til fodgængerne. SF vil have bredere fortove og flere gangstier med muligheder for motion. Flere gågader og sivegader, hvor bilerne færdes på fodgængernes betingelser – ikke omvendt. Trianglen er et oplagt sted at starte.

[sendt til Østerbro Avis d.d.]

Klar tale, jo tak…

Vil SF konstituere sig med Dansk Folkeparti efter valget? Der er vist meget få mennesker i København, som kunne finde på at stille det spørgsmål i alvor. Men i et læserbrev i Østerbro avis 19. oktober gør en radikal kandidat til BR alligevel netop det. Svaret er lige så klart som det er selvindlysende; nej. Det vil SF ikke (hvilket både SF og Bo Asmus allerede har gjort klart).
Jeg både tror og håber, at det samme er gældende for Bondam og de radikale. Men ønsket om klar tale må også gælde de radikale selv: De radikale har – ved igen at indgå i valgforbund med de konservative – tydeligt markeret, at de radikale er et borgerligt parti. Det kan ikke undre nogen, som har fulgt de radikales gøren og laden i gennem de sidste fire år. Men det stemmer dårligt overens med det billede af et socialt engageret parti, som de radikale forsøger at vise overfor vælgerne.
Valgforbundet betyder, at en stemme på de radikale kan komme de konservative til gavn. Et parti, som vil lade det private marked styre ældreomsorg, skoler og andre velfærdsgoder som i dag styres politisk af kommunen. Er det radikal politik? De konservative vil ikke løse de miljøproblemer, som den stigende biltrafik skaber, vil ikke være med til at indføre kørselsafgifter, og de begrænsninger der i dag er på parkering, ønsker man fjerne. Det vil give endnu mener forurening, støj og stress end vi kender i dag. Med de ellers så fint lydende paroler fra partiets spidskandidat kan det undre, at man vælger at indgå valgsamarbejde med de konservative – og det peger i en kedelig retning for den radikale linje efter valget.

[indsendt til Østerbro Avis 20. oktober 2005]

Fodbold på Blågårds Plads

PÃ¥ søndag – den 23. oktober 2005 – klokken 14.00 tørner i alt 11 unge kandidater til Københavns BR sammen i en fodboldkamp pÃ¥ bold, ben og ord. Kom glad og støt kampen for et fortsat tolerant København!

Politisk fodboldkamp om København
– unge politikere lader benene tale i kampen om magten i København
Det blå borgerlige hold udfordrer de siddende magthavere i København repræsenteret ved Socialdemokraterne og SF på det røde hold.

Regler: Hver scoring giver det scorende hold ret til at stoppe kampen og komme med en politisk udtalelse til tilhørerne på maksimalt 15 sekunder

Det blÃ¥ hold udtaler: “Kun det blÃ¥ hold kan tackle de problemer, København stÃ¥r overfor med bla. integration, folkeskole og trafik. PÃ¥ søndag laver vi en havnetunnel pÃ¥ de røde politikere og viser, hvordan et systemskifte ser ud pÃ¥ en fodboldbaneâ€?

Det røde hold udtaler: “Vi sparker hÃ¥rdt for tolerance i København. En bedre folkeskole og den kollektive trafik fÃ¥r et gennembrud med vores offensive politik De bedste indlæg kommer fra venstrekanten. Vi dribler venstre om og sender de borgerlige ud pÃ¥ sidelinien.â€?

Det røde hold:
Lars Rasmussen (Socialdemokraterne)
Simon Mønsted Strange (Socialdemokraterne)
Niels Andersen (Socialdemokraterne)
Torben Kastrup (SF)
Jesper Laugesen (SF)
Camilla Burgwald(SF)

Det blå hold:
Rasmus Jarlov (Konservative)
Kian Schmücker (Konservative)
Kim Eskildsen (Venstre)
Lasse Grosbøl (Venstre)
Asbjørn Dyrgaard Christiansen (Venstre)

Skal de røde eller blå vinde i København?! Mød op og støt dit hold på søndag!

Store Rengøringsdag

foto: Eirik Newt
“Store Rengøringsdag”, arrangeret af Opzoomerne i samarbejde med Københavns Kommune. Jeg deltog i arrangementet på Gunnar Nu Hansens Plads – hvor der i øvrigt var stærk konkurrende fra loppemarkedet samme sted, Trafiklegepladsen ved Fælledparken og .

Der deltog godt 40 mennesker i arrangementet – langt flere end jeg havde turde håbe på ville hive fire formiddagstimer ud af deres lørdag, og efter de 4 timer var Østerbro blevet et _lidt_ renere sted. Jeg var blevet bedt om at slutte arrangementet af med en kort tale – det blev aldrig til noget, men det var nu alligevel det hele værd. Det var en stor opmuntring at se det engagement de deltagende lagde for dagen – for selv om renholdelse af gader og stræder er et kommunalt anliggende, så vil det aldrig lykkes, hvis ikke (bare de fleste af os) vi selv tager et medansvar.

Parken var – blandt flere andre – sponsor af arrangementet. Jeg håber, at vi kan tage det som et tegn på, at Parken også fremover vil tage sit ansvar for at holde Østerbro ren på sig. For det er jo ikke ligefrem noget, vi er vant til fra Parkens side. Efter hver fodboldkamp, hvert speedwaystævne og hver koncert ligner Østerbro en veritabel losseplads. Knuste flasker, øldåser, pizzabakker – og ja selv lugten minder os i dagene om de titusindvis af gæster som på vejen væk fra Parken følte sig nødsaget til at tomme de ølfyldte blærer ved alt fra hushjørner til gadeporte.

Og nu vil Parken vil have lov til at holde mange flere arrangementer. Men før Parken får lov til det, så _må_ vi have fundet en løsning på de mange problemer. Blandt andet skal Parken vedkende sig et ansvar for, at de mange gæster kommer til og fra Parken uden at Østerbro skal lide under det i dagevis. Og ingen aftaler lavet i Og selvom der heldigvis aldrig bliver så stille som ved gadekæret i Herfølge, og selvom at bo i byen kræver at vi affinder os med lidt mere rod, så er det simpelthen ikke rimeligt, at vi skal finde os i så meget larm og så meget svineri – uanset, at Pind og Kramer engang lavede en lokumsaftale med Flemming Østergaard. SF har protesteret kraftigt over den udemokratisk beslutning – og vi undrer os såre over hvordan ledelsen i hhv. Venstre og Socialdemokraterne tilsyneladende mener, at demokratiet kan sættes ud af kraft når det gælder en så vigtig sag som at Det Internationale Melodi Grandprix kunne foregå under tag…

Nok om det – vi må ikke glemme, at der faktisk sker utroligt meget godt på Østerbro i øjeblikket (tænk bare på den store konkurrence “Store Rengøringsdag” havde): Blegdamsvej er blevet trafiksaneret og Ndr. Frihavnsgade er ved at blive lagt om til sivegade. Samtidig har vi fået et vældigt aktivt lokalråd, som blandt andet arbejder for at få gjort Trianglen til en plads for mennesker, ikke for biler (se fx www.trianglen.nu og på at få etableret en badestrand i Svanemøllebugten.

Alle sammen sager som jeg – og SF i borgerrepræsentationen – støtter helhjertet. Østerbro er et fedt sted at bo og at være – og det kan blive endnu bedre. Fra ordentlige cykelstier (langs “Vestbredden” langs søerne fx) til fleksible pladser, hvor Fru Hansen kan trille sikkert med sin rollator – og børn og unge kan trille på deres rulleskøjter og skateboards. Vi skal finde og omforme og udnytte de steder, hvor vi kan møde hinanden – for det er i mødet – som mødet har været det i dag – at vi for alvor opdager hvor dejlig en bydel vi bor i.

Så stiger billetpriserne igen

foto: AlexdecarvalhoMan tror næsten det er løgn… Regeringens skattestop freder bilisterne og forhindrer fornuftig og adfærdsændrende foranstaltninger såsom bompenge, roadpricing og ændrede afgifter som støtter miljøvenlige biler og straffer de værste miljøsvin…

Men alle os andre, os som dagligt bruger busser, tog og metroen, vi skal igen betale endnu mere for billetterne: Pris på busbilletter stiger igen. 18 kroner for en bustur i indre by? Det er det rene galimatias – og den helt forkerte vej at gå.

Vi skal have færre biler i byen – og mens bompenge, roadpricing og parkeringsafgifter kan have en vis effekt… så nytter det altså ikke noget, hvis vi ikke sørger for at alternativerne til bilen er attraktive – hvad angår hyppighed, komfort – men så sandelig også prisen!

Alle har ret til et toilet

Det er efterhånden mange år siden, at de sidste lokummer i gårdene blev nedlagt. Er det ikke ved at være på tide, at vi sikrer et toilet i alle lejligheder? Mens overborgmesterkandidater i et væk overbyder hinanden med hvor mange og hvor billige boliger de vil være i stand til at bygge lige så snart de får chancen, så er det måske på tide at vende blikket mod de boliger, vi allerede har her i byen. Gør man det, ser man, at vi fx har hele 6.500 boliger uden eget toilet. Det rammer dem, der allerede er svagest. Det er simpelthen ikke godt nok. Derfor foreslår SF nu, at København afsætter 5 mio. kroner til at afhjælpe problemet.

I følge byfornyelsesloven betragtes etablering af et toilet som en forbedring af boligen – at få et toilet medfører derfor huslejestigninger. Alle har ret til et eget toilet – og SF foreslår derfor, at loven laves om, sådan at man kan få sit eget toilet uden at det bliver dyrere at bo i sin egen lejlighed.

Se pressemeddelselsen fra BR-gruppen.

Østerbro lokalråd

Østerbro Lokalråd er en forening, hvis fremmeste formål er at sikre, at Østerbro’ske interesser varetages – både i dagligt, aktivistisk arbejde og i forhold til Borgerrepræsentationen.

Jeg var til årsmøde (generalforsamling) i lokalrådet her til aften – og det var faktisk en opløftende oplevelse. Ca. 30 østerbroere havde valgt at bruge en tirsdag aften på at sikre det formelle grundlag for lokalrådets arbejde for bedre, sikrere trafik, badestrand i Svanemøllebugten, afholdelse af økologiske torvedage, miljøuger, etablering af lokaludvalg etc. etc.

Stor cadeau til dem, som også i det daglige bruger deres tid og kræfter på at sikre, at vores alle sammens Østerbro bliver et lidt bedre og lidt mere interessant sted at leve!