Æresdrab eller familiehenrettelse?

Ifølge Jyllands Posten gør Dansk Sprognævn sig nu overvejelser om brugen af begrebet æresdrab. (se også SFs debatsider – og Balders indlæg fra MetroXpress.

Det er lidt spøjst at se hvordan Dansk Sprognævns meget nuancerede svar på en forespørgsel fra Kvinder For Frihed i pressen – og her – udlægges som om DSN nu anbefaler en ny sprogbrug – især, når det de siger på deres hjemmeside er

I eller andre kan dog godt benytte ordet kønslemlæstelse i stedet for sådan som I foreslår. Ved at bruge dette udtryk viser man at man tager afstand fra dette indgreb, og man foku­serer på den viden vi i dag har om indgrebet, nemlig at det øde­lægger de kvindelige køns­organer (Klinisk Ordbog, Munksgaard, 2005). Hvis en af de alternative betegnelser således får en større udbredelse, vil den muligvis på lang sigt kunne fortrænge den nuværende.

og

Som i tilfældet med kvindelig omskæring kan man naturligvis vælge at bruge andre betegnelser, fx familiehenrettelse, familielikvidering e.l. Man skal blot være op­mærksom på at de kan misforstås idet de ikke pointerer at der er tale om en særlig art af familiedrab, eller om der er tale om drab udført af eller på en familie. […]
Som konklusion må man sige at æresdrab er den almindelige betegnelse som siger noget om motivet for drabet, set fra den families side hvis ære er blevet krænket. På den måde er det parallelt med ord som jalousidrab og medlidenhedsdrab, der også beskriver drabspersonens motiv.

Der er alt mulig grund til at overveje om de ord, vi bruger om såvel omskæring af piger/kvinder som om ‘drab på familiemedlemmer, hvor motivet er en oplevet krænkelse af familiens ære’. I det første tilfælde (omskæringen) ser jeg egentlig ikke nogen grund til at ændre sprogbrug. Der er for mig ingen positive associationer forbundet med omskæring. I det sidste tilfælde – æresdrabet – er jeg derimod i tvivl. På den ene side giver ordet fejlagtige associationer i retning af, at et æresdrab er et ‘æresfuldt drab’. På den anden side er giver betegnelsen mening ved at lægge sig tæt op af andre – motivbeskrivende – betegnelser. Og uanset, at en ‘krænket ære’ aldrig kan blive en gyldig undskyldning for mord, så kan vi vel ikke komme uden om, at motivet for drabet er, at morderne føler/oplever at deres (families) ære er blevet krænket – og at den korrekte betegnelse (jf. jalousidrab, rovmord, medlidenhedsdrab) derfor er ‘æresdrab’?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.