Velgørende organisationer i Danmark

Rene fra shevy.dk har tag’et mig. Meningen er at give velgørende organisationer lidt Google Juice ved at linke til dem.

Opskriften går ud på, at en person laver en liste med fem organisationer og linker til deres hjemmesider via sigende sætninger. Gerne sætninger som kunne tænkes at blive brugt som søgeord. Send derefter stafetten videre til fem andre bloggere. Disse andre bloggere tager den første bloggers liste og tilføjer selv fem.

Mortens og Renes:

Mine fem:

Det bliver sikkert sværere og sværere at finde værdige modtagere af blåkosfærens livseliksir – linket – men jeg sender trygt stafetten videre til

Dagens links – fængselsbure og religionskritik

links for 2007-04-01