Dr. Kondom – kulturhistoriens martyr

I det 18. Aarhundrede blev det anbefalet af og paany indført som svangerskabsforebyggende Middel af den engelske Læge Kondom af Medlindenhed med den engelske Befolknings fattige Kvinder. Dr. Kondom hører til Kulturhistoriens Martyrer. Han blev bandlyst som “Usædelig Fjende af det menneskelige Samfund”, mistede sin Praksis og maatte flygte til Udlandet, hvor han døde i største Fattigdom.
Fra “Seksuel Hygiejne – Håndbog i Seksuel Oplysning” ved Overlæge Axel Tofte. Forlaget Nyttebøger, København MCMXLII

Nogen gange skal man lade være med at følge op på potentielt gode historier, og i stedet bare acceptere Overlægens gospel.