Alle har ret til et toilet

Det er efterhånden mange år siden, at de sidste lokummer i gårdene blev nedlagt. Er det ikke ved at være på tide, at vi sikrer et toilet i alle lejligheder? Mens overborgmesterkandidater i et væk overbyder hinanden med hvor mange og hvor billige boliger de vil være i stand til at bygge lige så snart de får chancen, så er det måske på tide at vende blikket mod de boliger, vi allerede har her i byen. Gør man det, ser man, at vi fx har hele 6.500 boliger uden eget toilet. Det rammer dem, der allerede er svagest. Det er simpelthen ikke godt nok. Derfor foreslår SF nu, at København afsætter 5 mio. kroner til at afhjælpe problemet.

I følge byfornyelsesloven betragtes etablering af et toilet som en forbedring af boligen – at få et toilet medfører derfor huslejestigninger. Alle har ret til et eget toilet – og SF foreslår derfor, at loven laves om, sådan at man kan få sit eget toilet uden at det bliver dyrere at bo i sin egen lejlighed.

Se pressemeddelselsen fra BR-gruppen.

Varemærkebeskyttede guldfisk!?

Så kan vi vist ikke komme længere ud på overdrevet – og lad det være en lektie for danske og europæiske politikere, når nye patentlove skal vedtages.

Firmaet GloFish har taget patent på en fisk. Det i sig selv burde jo være nok til at få folk til at tage sig til hovedet (men patenter på levende organismer, celler m.m. stopper slet ikke her: Selv menneskelige gener forsøges patenteret – og lykkes det, vil personer med den sygdom ikke kunne behandles uden at betale licens til firmaet Myriad Genetics.
Men firmaet bag GloFish går nu skridtet videre, og forbyder deres kunder at lade fiskene formere sig. Læs mere Varemærkebeskyttede guldfisk!?

Østerbro lokalråd

Østerbro Lokalråd er en forening, hvis fremmeste formål er at sikre, at Østerbro’ske interesser varetages – både i dagligt, aktivistisk arbejde og i forhold til Borgerrepræsentationen.

Jeg var til årsmøde (generalforsamling) i lokalrådet her til aften – og det var faktisk en opløftende oplevelse. Ca. 30 østerbroere havde valgt at bruge en tirsdag aften på at sikre det formelle grundlag for lokalrådets arbejde for bedre, sikrere trafik, badestrand i Svanemøllebugten, afholdelse af økologiske torvedage, miljøuger, etablering af lokaludvalg etc. etc.

Stor cadeau til dem, som også i det daglige bruger deres tid og kræfter på at sikre, at vores alle sammens Østerbro bliver et lidt bedre og lidt mere interessant sted at leve!

1. maj 2005

Så oprandt dagen – 1. maj. En kampdag og en festdag. Denne gang mere det sidste end det første, i det to af mine venner valgte at benytte dagen til at blive gift. De blev viet i Fælledparken (!) af Ensomhedslistens spidskandidat Mikkel Warming. Det var – på trods af de praktikaliteter som førte til Knuds frieri (nemlig skattevæsenet og fradragsregler) – et smukt bryllup. Tillykke til Kristina og Knud!

Inden brylluppet var jeg i SF-Østerbro, hvor en lille sluttet flok på en 10-15 SFØ’ere trodsede fælleskøbenhavnske arrangementer til fordel for en lokal tradition. Som partiforeningens BR-kandidat var loddet som 1. maj-taler faldet i min vægt. Læs mere 1. maj 2005

Løfter for til dem der er alene – og sig selv nok

Klaus Bondam vil gerne være overborgmester, og har længe ledt efter en ressourcestærk gruppe af hidtil uopdyrkede vælgere… Stort slået op i blandt andet Politiken lader det til, at han har fundet dem. Det er den voksende gruppe af singler i storbyen som nu skal indforskrives i de radikales jagt på overborgmesterposten. Men det er ikke den enlige mor – eller den nytilflyttede studerende, som passer sine studier og kun har SU’en at leve for – som de Radikale vil hjælpe. Læs mere Løfter for til dem der er alene – og sig selv nok

Opstillingsgrundlag

Selvom SF-København opstiller kandidater på sideordnet liste er der en hvis rangordning af kandidaterne. Fx valgte vi allerede i efteråret 2004 vores overborgmesterkandidat og nr. 1 på listen: Bo Asmus Kjeldgaard.

I den interne urafstemning stillede jeg op på især tre temaer: skoler, trafik og integration: Læs mere Opstillingsgrundlag