Opstillingsgrundlag

Selvom SF-København opstiller kandidater på sideordnet liste er der en hvis rangordning af kandidaterne. Fx valgte vi allerede i efteråret 2004 vores overborgmesterkandidat og nr. 1 på listen: Bo Asmus Kjeldgaard.

I den interne urafstemning stillede jeg op på især tre temaer: skoler, trafik og integration:

Jesper Laugesen, opstillet af SF-Østerbro

Den nationale valgkamp raser i skrivende stund på anden uge – og meget tyder på, at VK(O)-regeringen vil få fire år til. Men uanset om regeringen de kommende år vil være ledet af Venstre eller Socialdemokratiet har København brug for et stærkt SF.

SF har præget København i den sidste periode – og skal blive ved med at gøre det. Ved at være det parti, som bringer borgeres problemer ind på Rådhuset og op i borgerrepræsentationen og ved aktivt at præge og deltage i forlig og budgetaftaler. SF er det eneste parti, som kombinerer en klar socialistisk politik med viljen til at tage ansvar. Det skal vi vise i det daglige – og vi skal vise det i valgkampen.

Skoler
En fejlbehæftet PISA-rapport har fået politikere i alle lejre til at springe op som trolde af æsker… ‘Det er for dårligt, det må vi kunne gøre bedre’ – og det kan vi. Men vi må ikke forfalde til at tro, at løsningen er så simpel som at indføre flere tests og kalde skolelederen til samtale hos skoledirektøren hvis skolen ikke opfylder sit benchmarking-mål. SF skal være partiet, som hele tiden holder øjnene på det vigtigste: At alle børn lærer så godt og så meget som de er i stand til.

Den unødvendige trafik skal ud af byen!
Der er alt for mange biler i byen. Jeg skrev stort set det samme i min opstilling for fire år siden, men det er stadig sandt. Vi ønsker stadig et København uden endeløse køer af familiebiler med hver deres enlige pendler bag rattet… Det er nødvendigt med stadigt bedre forhold for fodgængere, cyklister og den offentlige trafik – og en begrænsning af privatbilismen ved hjælp af roadpricing eller bompenge.

Flygtninge, indvandrere, efterkommere, 2g’ere – kært barn har mange navne!
København er det sted i Danmark hvor tilstedeværelsen af nye, anderledes kulturer og hudfarver er tydeligst. Det giver store udfordringer, og fordrer stor opmærksomhed på de særlige problemer det medfører. Til gengæld giver det København og københavnerne de bedste muligheder for at skabe sammenhæng og samhørighed mellem mennesker uanset deres oprindelse. Det er vigtigt, at SF forstærker arbejdet for at sikre, at forskelligheden bliver til en positiv kraft i samfundet. Vi skal være det parti, som har konkrete, praktiske løsninger som ikke er bundet i en mistænkeliggørelse af flygtninge/indvandrere.

Alt det der burde have været nævnt
Problemerne og udfordringerne i København er mange og mangfoldige. De sociale problemer i København, manglen på ordentlige tilbud til narkomaner, hjemløse og alvorligt psykisk syge, manglen på ordentligt vedligeholdte idrætsfaciliteter, manglen på reelt nærdemokrati i en mastodont af kommune med meget, meget mere.
Jeg er 31 år, fra Østerbro og pædagogikstuderende ved Københavns Universitet. Jeg er ansat i fakultetets informationsafdeling og har et lille firma (jlcm), som hjælper iværksættere og små virksomheder.

Jeg er på sjette år medlem af SF-Københavns bestyrelse og forretningsudvalg, og var kandidat til Borgerrepræsentationen i 2001. Siden da har jeg været tilknyttet vores gruppe på Rådhuset. Jeg er desuden med i netværket for Ungdom og uddannelse, og har siden 2001 været webmaster på sfkbh.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.