Homo- og Narkopolitik

Ikke at disse to emner hører sammen, men jeg er – af samme vælger – blevet spurgt om mine holdninger til de to emner. Her er hvad jeg svarede:

Homopolitik:
Well, i virkeligheden mener jeg ikke, at der burde være behov for en (kommunalpolitisk) homopolitik. De fleste emner, som er specifikt homoorienterede (fx adgang til at blive gift, adoptere, kunstig befrugtning etc. ligger alle mulige andre steder end i kommunen. Alligevel har kommunen en rolle at spille; i at arbejde for at antallet af hatecrimes minimeres (ligefrem at eliminere dem er nok en kende for ambitiøst) og at der er et kulturliv som er bredt og mangfoldigt nok til at rumme alle (sub)kulturer i København. Som politiker har man et andet ansvar – nemlig i ord og handling at imødegå diskrimination – frygt for og had til det ukendte og de anderledes er et stigende problem…

Summa Summarum; bortset fra bekæmpelsen af hatecrimes, dyrkelsen af tolerance og nogle enkelte (men vigtige) landspolitiske emner har jeg svært ved at se, hvordan man kan lave en politik, som omfatter alle bøsser og lesbiske (altså; en homopolitik). Jeg kan i hvert fald ikke identificere nogen særlige kendetegn (udover at de forelsker sig i mennesker af samme køn) hos de bøsser og lesbiske jeg har i min omgangskreds…

Narkopolitik:
Jeg tager udgangspunkt i forebyggelse, behandling og skadesreduktion (harm reduction). Vi skal have så få nye narkomaner som muligt – og have gjort så mange af dem som muligt stoffri. De narkomaner, som ikke evner eller ikke er parate til at komme ud af misbruget skal have et så anstændigt liv som muligt. Politiet skal gå efter bagmændene – ikke misbrugerne. Besiddelsen af stoffer til eget forbrug skal ned- eller afkriminaliseres. Vi skal etablere fixerum, bemandet med sundhedspersonale og socialarbejdere. Der skal laves forsøg med lægeordineret heroin til de hårdest ramte misbrugere. Hash skal afkriminaliseres. De fleste af dissse forslag vil i sig selv medvirke til, at der kommer færre efterladte kanyler på gaderne og færre konfrontationer mellem narkomaner og andre beboere. Men der skal også øget fokus på renholdelse (ganske banalt: kanyleopsamlingen skal forbedres).

SF har – sammen med Enhedslisten og Socialdemokratiet – udarbejdet Narkoplan Vesterbro. Planen er glimrende – og jeg kan ikke andet end at bakke om den!

mvh Jesper Laugesen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.