Mærkesager

Det vigtigste for København i øjeblikket er at forbedre folkeskolerne, sikre ordentlig offentlig transport og at få anstændigheden tilbage i integrationspolitikken.

Jeg kender København, og jeg elsker at bo på Østerbro. Men både København og Østerbro kan gøres til endnu bedre steder at leve. Jeg går til valg på

  • en øget indsats i de socialt hårdt belastede områder
  • mere og bedre offentlig transport og
  • at give folkeskolen en ordentlig omgang

Skoler
De københavnske folkeskoler… Det er umuligt at sige noget om dem generelt. Vi har dem i alle afskygninger; nogen er blandt de bedste i landet, men alt for mange er prægede af problemer. Især det fysiske miljø på skolerne er kritisabelt. Elever lærer bedst, når rammerne giver lyst til at lære. Lærere underviser bedst, når de har de rigtige ressourcer til det (fra ordentlig uddannelse og rigelig efteruddannelse over kort og bøger der er fra efter murens fald til klasse- og undervisningslokaler der ikke er nedslidte ud over al anstændighed. Som en elev engang sagde til mig: “Når vi render rundt i lort, laver vi lort!”.

“Alle politikere burde tvinges til at besøge en københavnsk folkeskole – ikke kun mønstereksemplerne og nybyggerierne. Lokummer i gården, for små klasseværelser og ødelagt og nedslidt inventar. Det er ikke godt nok, børnene fortjener bedre!”

Integration – øget indsats i socialt belastede områder
Der skal sættes massivt ind for at give flygtninge og indvandrere mulighed for uddannelse og arbejde. Ellers bliver vores problemer kun større og større. Men vi skal tænke nyt, og fx satse endnu mere på utraditionelle samarbejder mellem kommunen, lokalområderne og virksomhederne.

“Det er en stor integrationspolitisk udfordring vi står overfor, og vi må skabe rammerne i fællesskab. Alt andet ville være uanstændigt. Der er jo ingen, som ønsker at leve et liv på hjørnet. De unge mænd står der, fordi de ikke har andet at lave – og fordi de ikke har udsigt til at få det, med den drejning integrationspolitikken har taget.”

Se også Mere og bedre offentlig transport
I københavn har bilerne magten – selv om de både forurener og gør livet farligt for cyklister og fodgængere. Hovedparten af bilerne kommer udefra, og for min skyld må de gerne være her, men så må de også betale for den skade de gør på vores fælles miljø. Vi skal ikke forbyde bilerne – men vi skal sørge for, at de der i dag vælger at tage bilen ind i byen dels skal betale for det – dels får attraktive alternativer. Roadpricing eller bompenge er det eneste rigtige at gøre i en by som København – det skaber penge, som vi kan bruge til at forbedre den kollektive trafik i byen samtidig med, at det mindsker antallet af biler i byen.

“København har fået ry for at være en grøn by, hvor man kan bade i havnen og hænge ud i parkerne. Det ry skal vi leve op til – også når det kommer til trafikpolitikken.”

Det er for nemt at rende rundt og drikke café latte og have de rigtige holdninger. For at forbedre tingene skal der en indsats til, og jeg er klar!

Jesper Laugesen
Opstillet til Københavns Borgerrepræsentation på SF’s liste

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.