Den digitale losseplads

digital lossepladsVi har en “stolt” tradition for at dumpe vores problemer ude af øje, ude af sind. Englænderne brugte Australien som fangekoloni, Danmark brugte indiske strande til ophugning af nedslidte færger. Og i dag sender vi vores elektronik til Kina, Indien og Nigeria. Se fotoessay på foreignpolicy.com.

(via Rough Type)

En million europæere mod atomkraft!

Jeg har modtaget nedenstående opfordring pr. email – og jeg vil hverken tøve med at skrive under eller viderebringe opfordringen:

Jeg vil på det kraftigste opfordre jer alle til at skrive under på opfordringen til Kommissionen, Europa-parlamentet og alle EU-lande om at:

  • stoppe eller forhindre konstruktionen af nye atomkraftsværker og tilknyttede anlæg i EU,
  • søsætte en plan for afviklingen af atomkraften i EU,
  • investere massivt i energibesparelser og i udviklingen af vedvarende energi,
  • ophæve Euroatom-traktaten, som massivt understøtter atomkraften i EU med penge betalt af skatteyderne.

Der er mange grunde til, at atomkraft er en MEGET uhensigtsmæssig energiform:

  1. Der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende og sikker måde at skaffe sig af med de store mængder radioaktivt affald, som gives videre til i hvert fald de næste 1000 generationer.
  2. Atomkraften er en meget dyr energiform, da atomkraftværker både er meget bekostelige at bygge og afvikle. Desuden står man også med et stort affaldsproblem, når de udtjente og radioaktive betonsarkofager mv. skal skaffes af vejen.
  3. Atomkraftværker er oplagte terrormål.
  4. Atomkraftværker kan benyttes til at berige uran og dermed lave atombomber eller såkaldte beskidte bomber, som terrorrister verden over meget nødigt skulle få fingre i.
  5. Atomkraftværker kan havarere, jf. Tjernobyl-katastrofen, hvor det anslås, at ca. 100.000 mennesker døde og mere end 1 mio. mennesker er og fortsat bliver syge som følge heraf. 

Du kan underskrive opfordringen her: www.million-against-nuclear.net