Det nye Aristokrati

Glimrende indlæg om ophavsret ovre på Informations Luftskibet: Det nye Aristokrati.

Meget interessant – og gode links til videre læsning – hvis man ikke hører til den del af befolkningen, for hvem “intellektuel ejendomsret et obskurt og fjernt domæne”.

“Uanset hvad vi gør i dag, kommer Sir Cliff Richard ikke til at skrive flere sange i 1956.”

[…] intellektuel ejendomsret er et forsøg på at skabe balance mellem ophavsretshavernes og almenvellets interesse. Og altså ikke blot en måde at sikre, at også Sir Cliff Richards børn og børnebørn kan leve fyrstelig uden at løfte en finger.