En million europæere mod atomkraft!

Jeg har modtaget nedenstående opfordring pr. email – og jeg vil hverken tøve med at skrive under eller viderebringe opfordringen:

Jeg vil på det kraftigste opfordre jer alle til at skrive under på opfordringen til Kommissionen, Europa-parlamentet og alle EU-lande om at:

 • stoppe eller forhindre konstruktionen af nye atomkraftsværker og tilknyttede anlæg i EU,
 • søsætte en plan for afviklingen af atomkraften i EU,
 • investere massivt i energibesparelser og i udviklingen af vedvarende energi,
 • ophæve Euroatom-traktaten, som massivt understøtter atomkraften i EU med penge betalt af skatteyderne.

Der er mange grunde til, at atomkraft er en MEGET uhensigtsmæssig energiform:

 1. Der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende og sikker måde at skaffe sig af med de store mængder radioaktivt affald, som gives videre til i hvert fald de næste 1000 generationer.
 2. Atomkraften er en meget dyr energiform, da atomkraftværker både er meget bekostelige at bygge og afvikle. Desuden står man også med et stort affaldsproblem, når de udtjente og radioaktive betonsarkofager mv. skal skaffes af vejen.
 3. Atomkraftværker er oplagte terrormål.
 4. Atomkraftværker kan benyttes til at berige uran og dermed lave atombomber eller såkaldte beskidte bomber, som terrorrister verden over meget nødigt skulle få fingre i.
 5. Atomkraftværker kan havarere, jf. Tjernobyl-katastrofen, hvor det anslås, at ca. 100.000 mennesker døde og mere end 1 mio. mennesker er og fortsat bliver syge som følge heraf. 

Du kan underskrive opfordringen her: www.million-against-nuclear.net

2 tanker om “En million europæere mod atomkraft!”

 1. Endnu et kedeligt eksempel på overdrevne urigtige og udokumenterede påstande i een stor vild forvirring, som er blevet gentaget så mange gange at rigtig mange mennesker virkelig er overbevist om at det er sandt.

  Link: http://www.reo.dk/

  A-kraft er ikke uden problemer, men sammenlignet med konsekvenserne af den nuværende afbrænding af fossilt brændsel er problemernes størrelse klart i A-kraftens favør. Især når man medtager risikoen for at “blive taget som gidsel” af ustabile oliestater efterhånden som oliereserverne tørrer ud.

  A-kraft er teoretisk set ikke den mest hensigtsmæssige energiform man kan forestille sig, men er ikke desto mindre meget vanskelig at komme udenom i virkelighedens verden hvis vi skal sikre den nødvendige energiforsyning i perioden fra oliekilderne er tørret ud, og indtil vi har styr på teknologien som kan dække hele vores energibehov med vedvarende energiformer.
  Hverken kul/vind/vand/sol/geotermisk energi er miljøacceptable/realistiske alternativer inden for en overskuelig fremtid med vores nuværende/forventede viden/færdigheder/teknologi og en udelukkelse af A-kraft fra energipolitiske vurderinger er derfor dødsensfarligt hasardspil med vores fremtid.

 2. Med energipolitik er det som med så mange andre komplicerede politik-områder; de fleste bliver nødt til at erkende, at de ikke ved nok selv – og i stedet henvise til dem, der ved mere end en selv. Således gælder det for mig og energipolitik.

  Det står ganske klart, at afhængigheden af fossilt brændsel er uholdbar. Dels fordi reserverne ikke er uudtømmelige. Dels fordi afbrændingen er den væsentligste årsag til den globale opvarmning.

  Men er atomkraft svaret? Jeg tror det ikke. Det giver sig selv – som det også fremgår af http://reo.dk/ – at vindenergi ikke er en løsning alene. En gang i mellem er der jo vindstille… Men med en fornuftig udnyttelse af vindenergi, solenergi, biobrændsel, geotermisk energi, bølge-whatevers burde dén anke være dækket ind. Hvorfor dog bygge unødvendige atomkraftanlæg, som – hvis det værst tænkelige sker – kan lægge kolossale områder øde?

  Læs mere på SF‘s hjemmeside, hvor Anne Grethe Holmsgaard igen imødegår argumenterne for atomkraft.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.