Når taburetterne vakler…

…glædes oppositionen 😉

Pia Christmas Møller har forladt Det Konservative Folkeparti til fordel for et nyt folketingsliv som løsgænger. Tillykke med det!

Og for første gang siden 2001 har Anders fogh nu ikke et flertal bag sig. I bedste danske parlamentariske tradition kan han dog beholde sin plads på den store taburet så længe der ikke er et flertal imod ham. Men det er et stadigt mere interessant Folketing der er blevet sammensat. Regeringen kan lave flertal på kryds og tværs, der kan laves flertal uden om regeringen, og regeringens mandattal begynder lige så stille at dale…