Deres køkkenkammerat

Fra en helt anden tid fandt jeg en laset kopi af “Den røde Kogebog – Moderne Mad” med “Nemme gasbesparende Kød- og Fiskeretter”. En klassiker fra Tørsleff i en udgave, som med antikveret sprogbrug, skamløs promovering af egne produkter og gode råd i en tid, hvor “Vareknaphed, Dyrtid og andre Ubehageligheder” gør livet svært for Husmoderen.

Der er ikke årstal på bogen, men jeg gætter på, at den er fra 40’erne eller begyndelsen af 50’erne. Det er bogens 5. oplag, Forlagets telefonnummer er “Central 612” og prisen er 1 Kr.

Der er meget langt til vor tids kogebøger fra Anthony Bourdain, Nigella Lawson, Jamie Oliver og hvad vor tids køkken-guruer ellers hedder alle sammen. Men nok snak, her er en flok citater, som taler deres helt eget sprog:

Fra forord og indledning:

Kan vi hjælpe dem?
[…]Vi ved, at mange Unge hopper lige fra Kontorstolen ind i Ægteskabet, og støder på huslige Faldgruber og Skær. Baade disse Unge og den erfarne Husmoder kan ofte staa og trænge til en sagkyndig vejledning, og det vil Tørsleffs Husmoder-Service med Fornøjelse give Dem. […] Ring blot til Central 612…

Det er dejligt med en stor, tyk, altomfattende Kogebog. Men man holder ikke af at lade den komme for meget i Køkkenet. Det giver nemt Fedtpletter, eller den bliver løs i Sammenføjningen. Derfor er det næsten ligesaa uundværligt med en lille nem og billig Kogebog ved Siden af. […] Een, der skriver om Mad, som er aktuel netop i Dag, og kan give nye Ideer i en Tid, hvor det er vanskeligt at variere Spisesedlen paa Grund af Vareknaphed, Dyrtid og andre Ubehageligheder. […] – kort sagt, den er en god og ligetil Kammerat i det daglige, og skulde den blive en Smule medtaget, gør det ikke noget – den faar en afløser til næste Aar, ligesaa aktuel, ligesaa fordringsløs og ligesaa usart! “Moderne Mad” skulde gerne være den gode Køkken-Kammerat. Det har den været for mange Husmødre tidligere. Det bliver den nok ogsaa for Dem!

– om Maageæg:

I Sæsonen (April-Maj) kan man udmærket anvende Maageæg. Særlig til Bagning, men mange Husmødre anvender dem ogsaa til Spisebrug. Husk, at de altid skal koge lidt længere end Hønseæg.

Læs mere Deres køkkenkammerat